Grunty i nieruchomości

Zwiększenie przychodów, efektywne zarządzanie, redukcja kosztów.

badge.CaseStudy
Widok miasta Virginia Beach
Virginia Beach wykorzystuje rozwiązania GIS do ewidencjonowania nieruchomości
W związku z potrzebą modernizacji procesu ewidencjonowania nieruchomości, miasto Virginia Beach zaimplementowało narzędzia Hexagon do zarządzania nieruchomościami, dzięki czemu poprawiono bezpieczeństwo danych oraz jakość świadczonych usług i planowania przestrzennego.

Rozwiązania Hexagon do zarządzania i ewidencji nieruchomości wspierają proces ściągania należnych podatków i jak również maksymalizują zysk z aktywów publicznych. Nasze wydajne i stabilne platformy dostarczają niezbędnych informacji i automatyzują kluczowe procesy, przyspieszając transakcje związane z obrotem nieruchomościami.

Ponadto rozwiązania Hexagon umożliwiają władzom publicznym zarządzanie własnymi nieruchomościami maksymalizując zysk wynikający z ich posiadania oraz wspierają procesy nabywania i zbywania nieruchomości związane z inwestycjami w infrastrukturę publiczną.

Nasze rozwiązania wykorzystują technologie internetowe, aby dostarczyć użytkownikom bardziej dynamiczne i intuicyjne usługi, a dzięki dostępowi do informacji publicznej na temat obrotu nieruchomościami zwiększają przejrzystość działania władz.


Korzyści

Administracja rządowa
Utrzymanie i aktualizacja danych

Utrzymanie wiarygodnych i aktualnych danych, w tym bezpośrednia aktualizacja w terenie.

Administracja rządowa
Efektywne planowanie

Zrównoważony rozwój i efektywne planowanie miasta za pomocą zintegrowanych danych, interopercyjnych usług oraz zarządzania procesami administracyjnymi.

Administracja rządowa
Lepsza obsługa klienta

Skrócony czas obsługi klienta oraz zmniejszone koszty ogólne, dzięki dostępowi online do informacji oraz e-usługom dla obywateli.


Możliwości naszych rozwiązań

Kataster i wycena nieruchomości

Kataster jest fundamentem niemal każdej dziedziny działalności gospodarczej. Dostarcza referencyjnych informacji przestrzennych, tworząc solidne i spójne podstawy do tworzenia potrzebnych usług.

Dzięki funkcjom detekcji zmian na zobrazowaniach Ziemi rozwiązania Hexagon mogą identyfikować obszary wymagające ponownej wyceny. Umożliwiają ponadto publikowanie danych za pośrednictwem usług sieciowych, przeglądarek internetowych, aplikacji typu smart client lub rozwiązań zintegrowanych z innymi technologiami. Funkcjonalności te mogą mieć zastosowanie w aplikacjach związanych z obrotem nieruchomościami. W ten sposób nowoczesny kataster może spełnić swoją rolę dostawcy referencyjnych geo-usług, działając jako katalizator gospodarki i umożliwiając rozwój lokalnych społeczności.

Planowanie przestrzenne
Nasze technologie geoprzestrzenne wspierają wszystkie etapy cyklu planowania przestrzennego. Dostarczają informacje oraz analizy niezbędne do tworzenia i obsługi planów zagospodarowania przestrzennego, zbierania i oceny wniosków, konsultacji społecznych, monitorowania, egzekwowania i przestrzegania przyjętych planów. Narzędzia Hexagon posiadają zestaw niezbędnych funkcjonalności: w tym narzędzia GIS oparte o dane wektorowe, rastrowe i typu grid, funkcje przetwarzania obrazów i moduły fotogrametryczne. Nasze rozwiązania oparte są o technologie typu desktop, jak i  webowe oraz mobilne.
Grunty i budynki

Rozwiązania Hexagon pozwalają szczegółowo dokumentować posiadane nieruchomości i zwiększają dostępność tych informacji, umożliwiając władzom szybkie i skuteczne zarządzanie majątkiem. Wspierają również zarządzanie i chronią aktywa publiczne, zapewniając optymalne wykorzystanie posiadanych nieruchomości.

Oprócz rejestrowania informacji dotyczących gruntów i nieruchomości, dostarczamy również narzędzia, które pomagają w dokumentowaniu i zarządzaniu majątkiem oraz wyposażeniem budynków i obiektów, w tym za pomocą rozwiązań mobilnych. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno rozwiązania typu GIS, jak i z zakresu rejestracji i inspekcji zasobów oraz usługi z dziedziny instalacji i zarządzania energią.


Virginia Beach
Miasto Virginia Beach wykorzystuje rozwiązania GIS do zarządzania nieruchomościami w celu poprawy bezpieczeństwa danych oraz jakości świadczonych usług i planowania przestrzennego.
Baton Rouge
Miasto Baton Rouge korzysta z mobilnego rozwiązania GIS do przeglądania, zarządzania i aktualizowania danych o roślinach i zasobach.
GeoMedia Smart Client
Uproszczone zarządzanie geoprzestrzennymi procesami administracyjnymi.