Vilkår og Betingelser

LÆS VENLIGST BETINGELSERNE GRUNDIGT, FØR DU BRUGER DETTE WEBSITE ("WEBSITE") TILHØRENDE INTERGRAPH CORPORATION D/B/A HEXAGON SAFETY, INFRASTRUCTURE & GEOSPATIAL. NÅR DU BRUGER WEBSITET, ACCEPTERER DU SAMTIDIG DISSE BETINGELSER SOM BESKREVET. HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE ("BETINGELSER"), BRUG DA IKKE WEBSITET. 

Yderligere vilkår og betingelser, der knytter sig til specifikke dele af websitet eller til særligt indhold ellerkommunikation, fremgår relevante steder på websitet. Sammen med disse Betingelser gælder de for din brug af de dele af websitet eller det særlige indhold eller kommunikation. 

Brug af dette Website

Alt materiale på dette website er beskyttet af ophavsret, og enhver brug uden tilladelse kan krænke global ophavsret, varemærkebeskyttelse eller anden lovgivning. Som en delaf betingelserne giver Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial dig hermed tilladelse til at se og downloade information og materiale publiceret af Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial på dette website ("Materiale") udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug. I henhold til denne tilladelse accepterer du at respektere alle meddelelser om ophavsret og øvrige ejerforhold angivet i Materialet. Du må ikke på nogen måde ændre Materialet eller reproducere, fremvise, udstille, distribuere eller på anden måde bruge det til offentlige eller kommercielle formål, undtagen hvis det specifikt fremgår af en separat aftale med Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial. Du må ikke dekompilere eller adskille softwaremateriale, undtagen når - og kun i det omfang hvor - det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Enhver brug af Materiale på et hvilket som helst website eller netværksmiljø til et hvilket som helst formål er forbudt.

Den førnævnte tilladelse omfatter specifikt ikke indhold eller materiale, der bærer en meddelelse om ophavsret eller rettighedstildeling fra en tredjepart. Med undtagelse af de tilfælde, der er udtrykkeligt nævnt ovenfor, skal intet indbefattet heri opfattes som en indirekte, overført el.lignende tildeling af licenser eller rettigheder under nogen ophavsret, patent eller varemærke tilhørende Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial eller nogen tredjepart.

Hvis du bryder nogen af disse Betingelser, ophører din tilladelse til at bruge dette website automatisk. Ved aftalens ophør skal du øjeblikkeligt destruere downloadet eller printet Materiale i din besiddelse eller under din kontrol.

Ansvarsfraskrivelse

ALT MATERIALE DER STILLES TIL RÅDIGHED HER, LEVERES "SOM BESET" UDEN NOGEN FORM FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, INKLUSIV - MEN IKKE BEGRÆNSET TIL - NOGEN INDIREKTE FORM FOR GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSER. Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial garanterer ikke, at funktioner indeholdt i Materiale vil være uden afbrydelser eller fejl, at fejl vil blive rettet, eller at et givent Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial website eller tjeneste til fremstilling af Materiale er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial garanterer ikke nøjagtigheden og fuldstændigheden for Materiale på dette website. Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial kan til hver en tid og uden varsel foretage ændringer i Materiale og tjenester, der er tilgængeligt på dette website.

Begrænsning af ansvar

HEXAGON SAFETY, INFRASTRUCTURE & GEOSPATIAL ER IKKE I NOGEN TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER PÅFØLGENDE SKADESERSTATNINGER ELLER SKADESERSTATNINGER FOR TAB AF PROFIT, INDTÆGT, DATA ELLER BRUG, SOM DU ELLER EN TREDJEPART HAR PÅDRAGET SIG, DET VÆRE SIG KONTRAKTLIG ELLER SKADESGØRENDE HANDLING, SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF DETTE WEBSITE.

Skadeserstatning

Du accepterer at forsvare og skadesfriholde Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial, dets ejer, Intergraph Corporation, Intergraph Corporations funktionærer, direktører, medarbejdere og agenter fra alle krav, erstatningsansvar, skader, tab eller udgifter, herunder rimelige advokatsalærer og -omkostninger som følge af eller knyttet til din adgang til eller brug af dette website.

Brug af Software

Brug af den software, der er tilgængelig på dette website, er underlagt eventuelle slutbrugerbetingelser, der følger med den software. Du må ikke downloade eller installere software, der ledsages af eller inkluderer en slutbrugeraftale, medmindre du har læst og accepteret betingelserne i den pågældende aftale. Enhver sådan software er ophavsretbeskyttet arbejde tilhørende Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial eller dets licensgivere.

Brug af Podcasts

Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial podcasts (“Podcasts”) består af lyd- og videofiler ("Podcast-indhold"), der kan downloades til din computer og overføres til din MP3-afspiller. Podcast-indhold er tilgængeligt udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. Enhver anden brug er strengt forbudt. Du må bruge Podcasts som leveret af Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial, og du må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial (a) redigere eller ændre tekst, indhold, video, lyd eller links leveret af Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial; (b) redistribuere eller genudsende Podcast-indholdet; (c) indikere at Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial, dets datterselskaber eller søsterselskaber promoverer eller støtter nogen tredjepartssager, -ideer, -websites, -produkter eller -tjenester; eller (d) inkorporere reklame i eller placere reklame associeret med eller rettet mod Podcasts.

Podcast-tjenesten må kun anvendes med de platforme, hvorfra et funktionsdygtigt link er tilgængeligt, som, når det tilgås, tager seeren direkte til Podcast-feedet på websitet. Du må ikke vide Podcasten på en måde, der ikke muliggør korrekt link til, omdirigering til eller levering af den relevante side på websitet. Du må ikke indsætte mellemsider, landingssider eller andet indhold mellem Podcasten og den relevante side på websitet. 

Du skal henvise til det relevante Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial website i forbindelse med din brug af Podcasten. Hvis du henviser ved brug af grafik, skal du bruge det relevante Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial websites logo, som vi har inkorporeret i Podcast-indholdet. Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial forbeholder sig retten til at ophøre med at levere Podcasts og til at kræve, at du ophører med at tilgå eller bruge vores Podcasts eller elementer af vores Podcasts til enhver tid af en given årsag.

Brugerbidrag

Alt materiale eller information, der slås op på websitet, skal anses som ikke-konfidentielt og ikke-proprietært, og Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial vil ikke på nogen måde have noget ansvar for sådan information. Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial er frit stillet til at reproducere, bruge, fremlægge og distribuere denne information til andre uden begrænsning. Derudover er Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial frit stillet til at bruge ideer, koncepter, knowhow eller teknikker indeholdt i sådan information til et hvilket som helst formål, herunder - men ikke begrænset til - udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der bygger på sådan information. 

Personlig Information

Personlig henførbar information, somdu indsender til Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial via dette website, vil blive behandlet i overensstemmelse med Hexagons Electroniske Fortrolighedspolitik.

Brugerfora

Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial er ikke ansvarlig for kommunikation, der er slået op på dette website af tredjepart. I det omfang, det er tilladt af gældende lovgivning, vil Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial (uden at være forpligtet til det) monitorere eller gennemgå brugerkommunikation på dette website og kan vælge at fremlægge sådan kommunikation for at håndhæve disse Betingelser og beskytte Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatials eller tredjeparts rettigheder, ejendom eller interesser. Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial forbeholder sig retten til atfjerne meddelelser, der er krænkende, injurierende, obskøne eller på anden måde uacceptable.

Brug og Beskyttelse af Brugerkonto og Password

Hvis du får et brugernavn og/eller password for at få adgang til et givent område af dette website, er du ansvarlig for at holde denne information fortrolig. Du er ansvarlig for skader som følge af al brug af dit brugernavn og/eller password, hvadenten du faktisk og udtrykkeligt har tilladt denne brug, undtagen hvis adgang til dit brugernavn og/eller password er opnået uden fejl eller forsømmelse, der kan tilskrives dig.

Links til Tredjeparts-websites

Dette website kan angive links til tredjeparts-websites som en hjælp og oplysning til dig. Hvis du tilgår disse links, forlader du vores website. Tredjeparts-websites er underlagt deres egne betingelser og vilkår. Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial støtter ikke virksomheder eller produkter, som der linkes til.

Tredjeparts-websites ejes oh drives af uafhængige parter, som Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial ikke har nogen kontrol over. Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial vil ikkehave noget skadesansvar som følge af din brug af tredjeåarts-websites. Links, som du laver til eller fra tredjeparts-websites, vil være på eget ansvar, og enhver information du deler med tredjeparts-websites vil være underlagt betingelserne for det website, herunder angående fortrolighed, datafortrolighed og sikkerhed.

Varemærker

Varemærker, logoer og tjenestemærker ("Mærker") angivet op dette website tilhører Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial eller tredjeparter. Brugere har ikke tilladelse til at anvende Mærker uden forudgående skriftligt samtykke fra Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial eller den tredjepart, der ejer Mærket. Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial og Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatials logo er varemærkertilhørende Hexagon eller dets datterselskaber i USA eller andre lande. Andre brands og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Du kan finde yderligere information om varemærker her.

Procedure for at anmelde krænkelse af ophavsret

Meddelelser om krænkelser af ophavsret skal sendes til Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial med post til følgende adresse: Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial, Attn: Legal Department, P.O. Box 240000, Huntsville, Alabama 35824.

USAs Regering Begrænsede Rettigheder 

Materiale er angivet med “RESTRICTED RIGHTS.” Brug, duplikering eller fremlæggelse af Materiale fra USAs regering er underlagt begrænsninger angivet i FAR 52.227-14 og DFARS 252.227-7013 og følgende eller efterfølgende bestemmelser hertil. Brug afMateriale fra Regeringen udgør anerkendelse af Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatials ophavsrettigheder deri.

International Brug

Du må ikke bruge eller eksportere Materiale i modstrid med USAs eksportlove og -bestemmelser. Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial står ikke inde for, at Materiale er relevant eller tilgængeligt i alle lande, og det er forbudt at tilgå det fra områder, hvor dets indhold er ulovligt. 

Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatials website leverer adgang til Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatials internationale data og kan derfor indeholde henvisninger eller krydshenvisninger til Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatials produkter, programmer og tjenester, som ikke er tilgængelige i dit land. Disse henvisninger indikerer ikke, at Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial har til hensigt at annoncere sådanne produkter, programmer eller tjenester i dit land. 

Materialet er underlagt USAs eksportkontrol samt lovgining om og regulering af økonomiske sanktioner, og du accepterer at overholde al sådant lovgivning og regulering. I tillæg står du inde for og garanterer, at du ikke er statsborger i eller på anden måde tilhørende i et land, der er underlagt økonomiske sanktioner fra USA (herunder uden begrænsning Iran, Syrien, Sudan, Cuba og Nordkorea), og at du ikke på anden måde er udelukket fra at modtage eller tilgå Materiale underlagt USAs eksportkontrol samt lovgivning om og regulering af økonomiske sanktioner. Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial står ikke inde for, at Materiale er relevant eller tilgængeligt i alle lande, og det er forbudt at tilgå det fra områder, hvor dets indhold er ulovligt. Alle brugsrettigheder til Materialet gives på betingelse af, at disse rettigheder frafalder, hvis du ikke overholder betingelserne i denne aftale.

Revisioner

Hexagon Safety& Infrastructure forbeholder sig retten til at revidere disse Betingelser til enhver tid. Du har ansvar for jævnligt at gennemgå disse Betingelser. Din fortsatte brug af dette website efter datoen for ikrafttrædelse af sådanne ændringer udgør din accept af sådanne ændringer. 

Gældende Lov

This website is created and controlled by Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial in the State of Alabama. As such, the laws of the State of Alabama will govern these Terms, without giving effect to any principles of conflicts of law. You hereby irrevocably and unconditionally consent to submit to the exclusive jurisdiction of the United States District Court for the Northern District of Alabama, Northeastern Division, or the Circuit Court for Madison County, Alabama, for any litigation arising out of or relating to use of or purchase made through this website (and agree not to commence any litigation relating thereto except in such courts), waive any objection to the laying of venue of any such litigation in such Courts and agree not to plead or claim in any such Courts that such litigation brought therein has been brought in an inconvenient forum. Some jurisdictions do not allow the exclusions or limitations set forth in these Terms. Such exclusions or limitations shall apply in all jurisdictions to the maximum extent allowed by applicable law.

Spørgsmål

Kontakt os hvis du har spørgsmål til disse Betingelser og Vilkår.