Intergraph G/Technology Plus

Få mere ud af Intergraph G/Technology med danske udvidelser.

Intergraph G/Technology Plus med danske tilpasninger

Vi ved, at danske forsyninger har særlige krav til deres ledningsregistrering. Derfor har vi i samarbejde med vores kunder udviklet en pakke af udvidelser specifikt til det danske marked.

Med G/Technology Plus kan du bl.a. arbejde med og transformere danske kortprojektioner som fx System-34, opdatere typekoder under hensyntagen til de danske datamodeller som fx DANVAND eller DANDAS, indlæse landmålings- og GPS-data, søge i danske adresser, plotte præcis samme projektområde igennem hele projektet med serieplot og meget mere.

Læs mere om alle G/Technology Plus-funktionerne i produktbladet.


Fordele

GIS og Ledningsregistrering
Fælles udvikling

Plus-pakken er udviklet og udvikles stadig i samarbejde med danske forsyninger specifikt til det danske marked og de danske datamodeller.

GIS og Ledningsregistrering
Øget værdi

Funktioner som danske adresser, KMS Transformation, Feature transition, Kaskadeslet og katalog explorer øger værdien af jeres G/Technology-installation.

GIS og Ledningsregistrering
Favner alle forsyningsarter

Plus-pakken virker på tværs af forsyningsarter og leverer værdi, uanset om man arbejder med Vand, Spildevand, El, Gas, Varme eller en kombination.


Fremhævet Funktionalitet

SeriePlot

Plot større områder i én arbejdsgang uden at vente på plotteren mellem hvert område. Med prædefinerede plotskabeloner kan man foretage adskillige detailplot og oversigtskort i én samlet arbejdsgang. Det betyder, at du hurtigere kan plotte et større område, fordi du kan oprette en række plotområder uden at vente på plotteren mellem hvert plot. Derudover samler SeriePlot dine plot i en samlet liste, så du nemt kan oprette oversigtskort.

Søg Adresse

Søg i danske adresser, matrikler og stednavne filtreret efter kommune og postnummer. Med type-ahead kan man hurtigt finde den rette adresse. Plus-pakken indeholder desuden søgefunktioner til attributter, features og adressesøgning.

Katalog Explorer

Kataloger i bl.a. DANVA-modellerne indeholder en række beskrivelser af alle betydende komponenter som fx rør, brønd og dæksler. Det er op til forsyningen at vedligeholde disse kataloger via fx Feature Explorer eller andre værktøjer. Katalog Explorer gør det nemt for operatøren selv at se, sortere og filtrere i kataloger og derefter vælge den rette forekomst, når den skal tilknyttes en feature (ledning, brønd, oprindelse osv.).

Kaskade Slet

Datamodeller som DANVAND og DANDAS indeholder en række afhængigheder mellem features, som skal overholdes, når fx en ledning slettes. Kaskade Slet-værktøjet holder styr på disse afhængigheder og sikrer, at alle referencer bliver ryddet op, når en features slettes i netværket. Det er nødvendigt for at undgå, at referencer til slettede elementer forbliver i de tilbageværende data (forældreløse data). Eksempelvis kan sletning af en brønd i DANDAS betyde, at følgende features også skal slettes: brøndrapporter, ledninger, stik, tv-rapporter, tv-på-stik-rapporter osv.

Historik

I DANVAND-, DANDAS- og VARME-modellerne er det defineret, hvordan ledninger gøres historiske, når de fx tages ud af drift, udskiftes, opdeles, erstattes mv. Historikværktøjet til G/Technology automatiserer store dele af denne proces, så operatøren slipper for fx at klippe ledningsstykker ud, skifte status, sætte datoer, genetablere forbindelse mv. Brugeren kan enten digitalisere de nye punkter, hvor fx en ledning brydes, eller importerede opmålte punkter kan bruges automatisk.


Intergraph G/Technology
Planlægning, design og dokumentation af jeres netværk omsat til brugbar information.
Intergraph ForsyningsPortal
Med ForsyningsPortalen får du enkel, hurtig og brugervenlig online-adgang til forsyningens ledningsdata.
Intergraph Driftsforstyrrelser
Planlæg, udfør og analysér planlagte og akutte driftsforstyrrelser.