Fortrolighedspolitik

Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division, ("Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division" eller "vi" eller "os") respekterer dit privatliv.  Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division forpligter sig til sikker behandling af personlige oplysninger og overholdelse af gældende lovgivning om databeskyttelse. Vi har truffet de relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab eller ulovlig adgang.  Antallet af personer med adgang til dine personlige oplysninger er begrænset. Kun personer, der er tilknyttet Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division, og som har brug for at behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med nedenstående formål, har adgang til dine personlige oplysninger.

I det følgende beskrives, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Sådan behandler vi dine personlige oplysninger

Opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser over for din virksomhed, f.eks. afgivelse af tilbud, ordreadministration, levering af produkter og tjenester til din virksomhed, fakturering til din virksomhed, besvarelse af dine anmodninger om service osv.

Sådan indhenter vi dine personlige oplysninger

Vi indhenter personlige oplysninger fra dig, når du registrerer dig på vores hjemmesider, giver vores repræsentanter dit visitkort, eller når vi indhenter data om dig fra repræsentanter for din virksomhed.

Kategorier af personlige oplysninger, som vi behandler

 

Personlige stamdata (centrale personoplysninger)

Kontaktdata

Vigtige kontraktdata (kontraktmæssige/juridiske relationer, kontraktmæssige eller produktmæssige interesser)

Netværks- og enhedsidentifikation.

Formålene med behandlingen

Opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser over for din virksomhed, f.eks. afgivelse af tilbud, ordreadministration, levering af produkter og tjenester til din virksomhed, fakturering til din virksomhed, besvarelse af dine anmodninger om service osv.

Retsgrundlag for behandlingen

Det er i Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial divisions legitime interesse og i din virksomheds interesse, at dine personlige oplysninger behandles til ovennævnte formål. Vi anvender dine personlige oplysninger til at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for din virksomhed. Det private aspekt af behandlingen er lavt, fordi Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division kontakter dig i din arbejdsmæssige kapacitet.

Modtagere (eller kategorier af modtagere) af de personlige oplysninger

 

Vi vil dele dine personlige oplysninger med virksomheder inden for Hexagon-koncernen.

Vi vil også dele dine personlige oplysninger med leverandører og forretningspartnere og juridiske agenter, som udfører tjenester på vores vegne, f.eks. leverandører af løsninger til styring af kunderelationer eller rejsebureauer.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine data, så længe der er en forretningsmæssig relation til din virksomhed, og så længe du er ansat i vores virksomhed. Vi opbevarer og anvender dine data inden for de gældende, lovbestemte forældelsesfrister og efter behov for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve aftaler.

 

Markedsføring/salgsarbejde:

Sådan har vi indhentet dine personlige oplysninger

Du har afgivet dine personlige oplysninger gennem brug af vores websteder (f.eks. udfyldelse af registreringsformular, der tillader lagring af cookies). Vi kan have modtaget dine personlige oplysninger, når du har givet os dit visitkort, eller vi kan have indhentet dine personlige oplysninger fra din virksomhed. Personlige oplysninger kan også indhentes fra tredjeparts datatjenester. Du kan have givet os personlige oplysninger via telefonen. Hvis du har tilmeldt dig et arrangement hos en tredjepartsudbyder, kan vi indhente dine personlige oplysninger fra denne tredjepartsudbyder, hvis du har givet dit samtykke til, at en sådan tredjepartsudbyder leverer personlige oplysninger om dig til os.

Kategorier af personlige oplysninger, som vi behandler

 

Personlige stamdata (centrale personoplysninger)

Kontaktdata

Vigtige kontraktdata (kontraktmæssige/juridiske relationer, kontraktmæssige eller produktmæssige interesser)

Netværks- og enhedsidentifikation.

Formålene med behandlingen

Information til dig (f.eks. via e-mail, telefon, sms, sociale medier, post eller personligt) om vores produkter, tjenester, publikationer eller arrangementer, som vi mener kan være af interesse for dig og din virksomhed, baseret på tidligere køb og interesse for produkter og tjenester fra Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division.

Retsgrundlag for behandlingen

Medmindre vi udtrykkeligt anmoder om dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger, bruger vi Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial divisions og din virksomheds legitime interesse som grundlag for at sende dig relevant marketingkommunikation. Indvirkningen af behandlingen af dine personlige oplysninger på dit privatliv er beskeden, fordi Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division kontakter dig i din arbejdsmæssige kapacitet. Du kan fravælge behandling med henblik på direkte markedsføring ved at klikke på linket "Afmeld", der findes i alle marketing-e-mails, der sendes til dig. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen til enhver tid ved at kontakte e-mail: privacy.si@hexagon.com. Hvis du trækker dit samtykke tilbage eller framelder dig (hvad der end måtte være tilfældet), opbevarer vi visse personlige oplysninger (kun i det omfang, det er absolut nødvendigt) på vores spærreliste for kontakt.

Modtagere (eller kategorier af modtagere) af de personlige oplysninger

 

Vi vil dele dine personlige oplysninger med virksomheder inden for Hexagon-koncernen.

Vi vil også dele dine personlige oplysninger med leverandører og forretningspartnere og juridiske agenter, som udfører tjenester på vores vegne, f.eks. leverandører af markedsføringsløsninger.

Opbevaringsperiode

Vi behandler dine personlige oplysninger, medmindre du fravælger behandling til direkte marketingformål.

 

Kundeudtalelser, kommentarer og anmeldelser:

Sådan har vi indhentet dine personlige oplysninger

Vi indhenter dine personlige oplysninger gennem udfyldelse af et frigivelsesdokument, som er tilgængeligt i papirudgave, og som også er tilgængeligt online.

Kategorier af personlige oplysninger, som vi behandler

 

Kontaktoplysninger, jobrolle og vigtige personlige oplysninger

Formålene med behandlingen

Behandlingen kræves for at kunne levere anmeldelser til vores kundebase i forbindelse med vores produkter, tjenester og software.

Retsgrundlag for behandlingen

Vi har indhentet dit forudgående, informerede samtykke til behandlingen.

Modtagere (eller kategorier af modtagere) af de personlige oplysninger

 

Enkeltpersoner, der har adgang til en marketingkanal enten inden for Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division eller uden for Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division.

Opbevaringsperiode

 

Så længe det er nødvendigt, medmindre du trækker dit samtykke til behandlingen tilbage.


**Hvis Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division har anmodet om dit samtykke til behandling af dine personlige oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte e-mail:
privacy.si@hexagon.com.                         

Overførsel af dine personlige oplysninger til tredjelande
 

Dine personlige oplysninger kan overføres til et land uden for EU/EØS, f.eks. Canada (kommercielle organisationer), New Zealand og Schweiz, som tilbyder samme beskyttelsesniveau som inden for EU/EØS. Overførslen baseres på det retsgrundlag, der er beskrevet i 'Sådan behandler vi dine personlige oplysninger' og opfylder det formål, der er beskrevet i 'Sådan behandler vi dine personlige oplysninger'. Ove rførslen til disse lande baseres på Europa-Kommissionens beslutning om tilstrækkelighed.

Dine personlige oplysninger kan overføres til et land uden for EU/EØS, f.eks. Det Forenede Kongerige, Australien, Brasilien, Chile, Kina, Colombia, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Mexico, Peru, Filippinerne, Rusland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand, UAE, USA eller Venezuela, som kan have et lavere beskyttelsesniveau end inden for EU/EØS. Overførslen baseres på det retsgrundlag, der er beskrevet i 'Sådan behandler vi dine personlige oplysninger' og opfylder det formål, der er beskrevet i 'Sådan behandler vi dine personlige oplysninger'. Ved overførsel af personoplysninger til disse lande anvender Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen, for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personlige oplysninger. Standardkontraktbestemmelserne kan findes via følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.                        

Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til at vide, hvilke personlige oplysninger vi behandler om dig. Du har ret til at anmode om adgang til dine personlige oplysninger, og du kan anmode om, at vi sender dig en kopi af disse oplysninger.  Du har ret til at få forkerte personlige oplysninger om dig rettet, og i nogle tilfælde kan du anmode om, at vi sletter dine personlige oplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod bestemte former for behandling af dine personlige oplysninger og anmode om, at behandlingen af dine personlige oplysninger begrænses. Begrænsning eller sletning af dine personlige oplysninger kan føre til, at Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division ikke kan opfylde sine forpligtelser over for dig. Du har også ret til at anmode om dataportabilitet, hvor dine personlige oplysninger udtrækkes i et maskinlæsbart format og overføres til en anden dataansvarlig. Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division er muligvis ikke altid forpligtet til at opfylde en anmodning fra dig om sletning, begrænsning, indvending eller dataportabilitet. Yderligere omstændigheder, herunder udøvelse af retten til ytrings- og informationsfrihed, overholdelse af en juridisk forpligtelse, som kræver behandling i henhold til EU- eller medlemsstatslovgivning eller behandling med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af retlige krav, kan berettige yderligere behandling af Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division. Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division vurderer, om din anmodning er berettiget, og informerer dig om Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial divisions beslutning og begrundelse.  Hvis du har givet os samtykke til at behandle dine personlige oplysninger, kan du når som helst og uden begrundelse trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, opbevarer vi visse personlige oplysninger (kun i det omfang, det er absolut nødvendigt) på vores spærreliste for kontakt.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler personlige oplysninger vedrørende dig, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail: privacy.si@hexagon.com.

Indvendinger og klager


Hvis du har indvendinger eller klager over måden, hvorpå vi behandler dine personlige oplysninger, har du ret til at klage til den relevante tilsynsmyndighed for databeskyttelse, hvor gældende lovgivning muliggør dette.

Databeskyttelsesansvarlige


De databeskyttelsesansvarlige for Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division kan kontaktes på:

E-mail:           privacy.si@hexagon.com                              

Den øverste databeskyttelsesansvarlige


Hexagon AB, svensk virksomhedsregisternummer 556190-4771, Lilla Bantorget 15, Postboks 3692, SE-103 59 Stockholm, Sverige (
www.hexagon.com), dets datterselskaber og kontrollerede joint ventures er dataansvarlig(e) for dine personlige oplysninger.

Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division opererer i en matrix-/divisionsstruktur og anvender databehandlingsværktøjer, der deles mellem flere enheder i Hexagon-koncernen. Heraf følger det, at din geografiske placering og din forretningsmæssige relation til Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division er afgørende for at kunne bestemme den eller de relevante dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af dine personlige oplysninger inden for Hexagon-koncernen.

Efter anmodning til privatlivschefen vil du modtage alle oplysninger om den eller de relevante dataansvarlige inden for Hexagon-koncernen, som er ansvarlige for behandlingen af dine personlige oplysninger. Vi vil oplyse navn og kontaktoplysninger på enhver databeskyttelsesmedarbejder, som måtte være udpeget af den relevante dataansvarlige.

Kun for indbyggere i Californien

Formålet med dette afsnit er at give information til beboere i Californien i henhold til California Consumer Protection Act (CCPA).

Personoplysninger inkluderer alle informationer, der identificerer, relaterer til, beskriver, er nogenlunde i stand til at blive knyttet til eller umiddelbart kan være knyttet direkte eller indirekte til en husstand. Vi sælger ikke og vil ikke sælge dine personlige data til tredjeparter.

Oplysninger om cookies

Klik her for at se en liste over cookies, der bruges på denne hjemmeside.

Når du ser dette websted eller andre hyperlinkede websteder, gemmer vi muligvis nogle oplysninger på din lokale computer i form af en "cookie", som gør det muligt for os at tilpasse vores hjemmeside, så det opfylder dine præferencer bedre. Cookies anvendes også til at indsamle generelle oplysninger om anvendelse og anvendelsesmængder, som ikke indeholder personlige oplysninger.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din lokale computer af den hjemmeside, du besøger. Cookies anvendes af mange hjemmesider til at give besøgende adgang til en række forskellige funktioner. Oplysningerne i cookien kan bruges til at overvåge en brugers browseradfærd.

Der findes to typer cookies: faste cookies og sessionscookies.

Faste cookies gemmer en fil i en længere periode på din computer og bruges f.eks. i forbindelse med funktioner, der beskriver, hvilke oplysninger der er nye, siden du sidst besøgte den pågældende hjemmeside. Sessionscookies gemmes midlertidigt i computerens hukommelse, mens du besøger hjemmesiden og gennemser en side, og bruges f.eks. til at finde ud af, hvilket sprog du har valgt. Sessionscookies gemmes ikke på din computer i længere tid, men slettes, når du lukker din browser.

Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division anvender begge typer cookies til følgende formål: (i) indsamling af besøgsstatistik; (ii) gøre det muligt for brugeren at forblive logget på f.eks. abonnementstjenesten på vores hjemmeside; (iii) at huske brugerpræferencer, f.eks. sprog, skriftstørrelse m.m. samt (iv) at huske brugeragentens egenskaber, f.eks. skærmopløsning, forbindelseshastighed osv.

Cookies fra tredjeparter


Brugen af cookies af vores partnere, associerede selskaber, trackingtjenester og tjenesteudbydere er ikke omfattet af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi har ikke adgang til eller kontrol over disse cookies. Vores partnere, associerede selskaber, trackingtjenester og tjenesteudbydere kan anvende cookies til at forbedre din oplevelse af hjemmesiden.

Adfærdsbaseret Målretning/gentagen målretning


Vi samarbejder med et tredjeparts reklamebureau for enten at vise reklamer på vores hjemmeside eller for at håndtere vores annoncering på andre hjemmesider. Vores netværkspartner anvender cookies og webbeacons til at indsamle ikke-personlige identificerbare oplysninger om dine aktiviteter på dette og andre hjemmesider for at kunne levere målrettede reklamer til dig baseret på dine interesser. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger skal anvendes til at vise dig målrettede annoncer, kan du fravælge det ved at kontakte tredjeparts-reklamebureauet. Bemærk, at du herved ikke fravælger muligheden for at modtage reklamer. Du vil fortsat modtage generelle reklamer.

Google Analytics


Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", tekstfiler, som gemmes på din computer, til at analysere brugen af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside (herunder din IP-adresse), kan blive sendt til en Google-server i USA og opbevaret der. Med bemyndigelse fra Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division vil Google anvende disse oplysninger til at evaluere din brug af vores hjemmeside samt sammenstille rapporter om aktiviteter på webstedet for Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division og levere andre tjenester om hjemmesidesaktiviteter og internetrelaterede tjenester til Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division. Desuden kan Google også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis loven kræver det, eller hvis tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne. Du kan finde nærmere oplysninger om, hvilke oplysninger Google Analytics indsamler, og hvordan de bruges, på http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Du kan afslå brug af cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Alternativt kan du, hvis det er tilgængeligt for din browser, anvende "Google Analytics Opt-out Browser Add-on", som findes på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vi vil dog gøre opmærksom på, at hvis du afviser brug af cookies, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på denne hjemmeside.

Webbeacons


Vores hjemmeside indeholder elektroniske billeder, som kaldes webbeacons (også nogle gange kaldet enkeltpixel-gifs). De bruges sammen med cookies til at indsamle overordnede statistikker til at analysere, hvordan vores hjemmeside anvendes, og kan blive anvendt i nogle af vores e-mails til at fortælle os, hvilke e-mails og links modtagerne har åbnet. Det giver os mulighed for at måle effektiviteten af vores kundekommunikation og markedsføringskampagner.

Vores tredjepartspartnere anvender også klare gifs (også kaldet webbeacons/web bugs), billeder og scripts, der hjælper dem med bedre at administrere indholdet på vores hjemmeside. Vi knytter ikke de indsamlede oplysninger til vores kunders eller brugeres personligt identificerbare oplysninger.

Sådan undgår du cookies


Du kan indstille din browser til at blokere cookies. Fremgangsmåden for blokering af cookies afhænger af den browser, du anvender. Brug hjælpefunktionen eller den relevante menu i din browser for nærmere anvisninger. Du kan også fjerne permanente cookies ved at følge vejledningen i din internetbrowsers hjælpefunktion. Hvis du afviser eller fjerner cookies, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men din mulighed for at bruge visse områder af vores hjemmeside, f.eks. konkurrencer eller undersøgelser, vil være begrænset.

Links til andre hjemmesider


Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider, hvis praksis for beskyttelse af personlige oplysninger kan afvige fra dem, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Hvis du sender personlige oplysninger til nogle af disse tredjepartshjemmesteder, er dine oplysninger underlagt deres fortrolighedspolitik. Vi opfordrer dig til omhyggeligt at læse fortrolighedspolitikken for ethver hjemmeside, du besøger.

Widgets til sociale medier


Vores hjemmeside indeholder sociale mediefunktioner, f.eks. knappen "Facebook" og widgets som f.eks. knappen "Del dette" eller interaktive miniprogrammer, der kører på vores hjemmeside. Disse funktioner og widgets kan indsamle din IP-adresse samt hvilke sider du besøger på vores hjemmeside, og de kan oprette og opdatere en cookie for at gøre det muligt for funktionen eller widgeten at fungere korrekt. Funktioner og widgets til sociale medier hostes enten af en tredjepart eller direkte på vores hjemmeside. Dine interaktioner med disse funktioner og widgets er underlagt fortrolighedspolitikken for den virksomhed, der leverer dem.

Denne fortrolighedspolitik blev senest ændret den 9. november 2020.