Infrastruktura sieciowa i telekomunikacja

Dostarczanie kluczowych danych, optymalizacja zasobów, rozwój świadczonych usług, podejmowanie świadomych decyzji.

Case Study
Filtrowanie wody
Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne - Anglian Water wykorzystuje systemy informacji przestrzennej, aby lepiej zarządzać siecią
Dla zapewnienia wysokiej jakości usług Anglian Water potrzebowała kompleksowego rozwiązania do zarządzania swoimi zasobami i infrastrukturą. Do tego celu wdrożyła nowy system informacji przestrzennej, który centralizuje zasoby danych o infrastrukturze i integruje je z danymi innych systemów biznesowych.
Hexagon Safety & Infrastructure wspiera przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (przedsiębiorstwa komunalne, zakłady utylizacyjne) i firmy telekomunikacyjne w osiąganiu większej niezawodności i wydajności usług, zwiększaniu zadowolenia odbiorców oraz spełnianiu oczekiwań organów regulacyjnych. Od ponad 45 lat jesteśmy pionierem w tworzeniu i wdrażaniu technologii opartych na lokalizacji. Od czasu stworzenia pierwszego systemu informacji przestrzennej w 1974 roku, znacznie rozszerzyliśmy zakres i możliwości naszych technologii. Dziś wspieramy setki przedsiębiorstw sektora infrastruktury sieciowej i telekomunikacji na całym świecie.
Telekomunikacja
Większa elastyczność, lepsze wykorzystanie zasobów, zarządzanie rozbudową i utrzymaniem infrastruktury.
Sieci energetyczne
Większa niezawodność, krótsze czasy obsługi awarii, lepsza obsługa klientów.
Sieci wodno-kanalizacyjne
Poprawa niezawodności, lepsza obsługa klientów, wyższa efektywność.