Poprawa wydajności autostrad, poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, optymalizację zasobów i redukcję kosztów.

Case Study
Ciężarówka transportu ponadnormatywnego
Departamenty transportu i bezpieczeństwa publicznego w Oklahomie (Oklahoma DOT & DPS) automatyzują procesy transportu ponadnormatywnego
Przy ograniczonych zasobach i rosnącej liczbie wniosków o zezwolenie na przejazd, Oklahoma potrzebowała systemu do automatyzacji procesów transportu ponadnormatywnego, w celu zwiększenia bezpieczeństwa dróg i obniżenia kosztów.

Dysponując ograniczonym budżetem, instytucje na całym świecie borykają się z problemami modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych. Zmniejszenie zatłoczenia, poprawa bezpieczeństwa i stanu zasobów, zwiększenie przepustowości i rozbudowa sieci staje się dużym wyzwaniem.

Rozwiązania Hexagon, przy wykorzystaniu aktualnych danych, pomagają instytucjom najefektywniej zarządzać drogami i autostradami, usprawniają planowanie, wspierają działania oraz zarządzanie zasobami.

Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom, nasze systemy wspomagają obsługę autostrad od zarządzania aktywami, przez udzielanie zezwoleń i planowanie, po bezpieczeństwo dróg i użytkowników.


Korzyści

Transport
Trafne decyzje

Tworzenie, udostępnianie i wykorzystanie wszechstronnej, aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej do podejmowania lepszych decyzji.

Transport
Zwiększenie bezpieczeństwa

Większe bezpieczeństwo i ochrona ruchu drogowego oraz zmniejszenie zatłoczenia.

Transport
Optymalizacja zasobów

Lepsze wykorzystanie zasobów – od budżetu poprzez nieruchomości, po informacje i personel - w celu zapewnienia efektywnego dostarczania usług.


Infrastruktura
Przetwarzanie, integrowanie i analizowanie danych w celu efektywnego zarządzania drogami.
Zarządzanie
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, niezawodność i redukcja kosztów obsługi.
Bezpieczeństwo
Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i zdarzeniami drogowymi.
Elektroniczne usługi publiczne
Poprawa jakości usług, redukcja kosztów i wzrost zaangażowania obywateli.
Środowisko naturalne
Minimalizowanie wpływu na środowisko i kontrola siedlisk naturalnych.
407-ETR