Lepsze zarządzanie taborem i infrastrukturą, informacje operacyjne oraz poprawa bezpieczeństwa.

Ochrona najdłuższego na świecie tunelu kolejowego
Aby zapewnić skuteczne zarządzanie operacyjne i reagowanie w sytuacjach awaryjnych w najdłuższym i najgłębszym tunelu kolejowym na świecie Gotthard Base, Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) wykorzystują system dowodzenia i kontroli Hexagon. Dzięki temu rozwiązaniu dyspozytorzy mogą sprawnie koordynować zespoły zadaniowe.

Transport kolejowy jest jedną z najbardziej złożonych i przestrzennie rozproszonych dziedzin gospodarki. Łączy w sobie zarządzanie wieloma rodzajami sieci i infrastruktur, gospodarkę nieruchomościami, inżynierię lądową, a także wiele innych zadań.

Nasze sprawdzone, zintegrowane rozwiązania wspomagają operatorów kolejowych w równoważeniu wielu czynników – od bezpieczeństwa przez wydajność przewozów po jakość usług. Rozwiązania Hexagon służą największym operatorom kolei ogólnokrajowych i miejskich – od Deutsche Bahn do New York Metropolitan Transit Authority.

Systemy do zarządzania majątkiem wspierają operatorów kolejowych odpowiedzialnych za przewóz pasażerów w całej Europie. Nasze systemy związane z bezpieczeństwem chronią rocznie ponad pięć miliardów pasażerów podróżujących po Europie i Północnej Ameryce.


Korzyści

Administracja publiczna
Wiarygodna informacja

Tworzenie, udostępnianie i wykorzystanie wszechstronnej, aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej do podejmowania lepszych decyzji.

Administracja publiczna
Zwiększenie bezpieczeństwa

Redukcja przerw w dostarczaniu usług oraz poprawa bezpieczeństwa pasażerów i personelu, dzięki lepszej jakości infrastruktury i szybszej reakcji na zdarzenia.

Administracja publiczna
Optymalizacja zasobów

Lepsze wykorzystanie zasobów – od budżetu poprzez nieruchomości, po informacje i personel - w celu zapewnienia efektywnego dostarczania usług.


Infrastruktura kolejowa
Wizualizacja infrastruktury oraz integracja danych dla lepszego wykorzystania zasobów.
Kataster i nieruchomości
Nadzór nad nieruchomościami, większe zyski dla akcjonariuszy i mniejszy całkowity koszt posiadania.
Bezpieczeństwo na kolei
Identyfikacja zagrożeń, sprawne reagowanie na incydenty i ochrona infrastruktury krytycznej.