Transport

Optymalizacja bezpieczeństwa, lepsze zasoby i usprawnione przepływy pracy.

Case Study
NJ Transit
NJ TRANSIT wdrożył rozwiązania GIS, aby poprawić obsługę pasażerów oraz zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym

Aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów w zakresie informacji pasażerskiej oraz nieustającej potrzebie poprawiania jakości świadczonych usług, NJ TRANSIT stworzył kompleksowe rozwiązanie oparte o narzędzia GIS, które poprawia zarządzanie danymi, działalność operacyjną i w konsekwencji jakość usług transportowych dla obywateli.


Drogi
Poprawa wydajności autostrad, poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, optymalizację zasobów i redukcję kosztów.
Kolej
Lepsze zarządzanie taborem i infrastrukturą, informacje operacyjne oraz poprawa bezpieczeństwa.
Transport powietrzny i morski
Bezpieczne, wydajne i skoordynowane operacje.