Platforma Safe City

Łatwa implementacja w miejskiej infrastrukturze IT.

Platforma Safe City

Żadne pojedyncze urządzenie, aplikacja lub rozwiązanie nie mogą uczynić miasta bezpieczniejszym. Bezpieczne aglomeracje rozwijają się, pokonując ograniczenia informacyjne i prawne oraz problemy technologiczne, poprzez ulepszanie i zarządzanie wieloma istniejącymi systemami oraz dostarczanie zupełnie nowych usług i możliwości.

Aby sprostać wyzwaniom, miasta muszą uwzględniać usługi świadczone przez niezależne podmioty, oraz istnienie wielu systemów i środowisk IT. Platforma Safe City firmy Hexagon Safety & Infrastructure daje szerokie możliwości, integruje rozwiązania,  ułatwia zarządzanie istniejącymi lub zupełnie nowymi systemami informacyjnymi i komunikacyjnymi.


Bezpieczeństwo publiczne
Eliminowanie fragmentaryzacji

Usuwanie zduplikowanych danych i procesów, w celu poprawy wydajności i zwiększenia możliwości.

Bezpieczeństwo publiczne
Wspieranie wielu rozwiązań

Integracja różnorodnych rozwiązań w ramach jednego ekosystemu technologicznego.

Bezpieczeństwo publiczne
Redukcja kosztów

Optymalizacja kosztów i poprawa jakości usług.

Technologie
Interoperacyjność

Obsługa i integracja wielu danych, systemów i procesów.

Technologie
Zadaniowość

Uwzględnienie obsługi pojedynczych procesów oraz doświadczenia użytkowników.

Technologie
Modułowość

Wsparcie systemów i integracja funkcjonalności.

Technologie
Skalowalność

Uwzględnianie rosnących potrzeb i zmieniających się wymagań operacyjnych.

Technologie
Stabilność

Dostarczanie gotowych produktów (COTS), zgodnych z wymaganiami branżowymi i standardami ICT.


Microsoft
Hexagon Safety & Infrastructure wykorzystuje platformę chmurową Microsoft Azure w rozwiązaniach dedykowanych dla służb bezpieczeństwa publicznego.
Huawei
Hexagon został nagrodzony przez Huawei jako najlepszy partner we wdrażaniu rozwiązań Safe City.
Frequentis
Firma Frequentis i Hexagon Safety & Infrastructure dostawcami technologii dla projektu "ELKOS Austria", ogólnokrajowego, zunifikowanego systemu dowodzenia i komunikacji dla służb bezpieczeństwa oraz straży pożarnej w Austrii.