Bezpieczeństwo publiczne

Wzmocnienie i poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Case Study
Aplikacja mobilna policji regionalnej w Halton
Policja w Halton optymalizuje działania przy pomocy aplikacji mobilnej
Aby usprawnić operacje w terenie i zwiększyć efektywność pracy, policja w Halton uruchomiła mobilną aplikację dyspozytorską, która optymalizuje przepływ informacji o incydentach w czasie rzeczywistym oraz danych dotyczących obsługiwanych zdarzeń.

Instytucje realizujące zadania związane z bezpieczeństwem publicznym muszą zapewniać najwyższy poziom świadczonych usług jednocześnie spełniając oczekiwania obywateli, instytucji nadzorujących, a także uwzględniając nieustający rozwój tochnologii. Nie jest to łatwe zadanie biorąc pod uwagę ograniczenia starzejących się technologii, niewystarczających zasobów ludzkich i sprzętowych oraz niskich budżetów.

Hexagon Safety & Infrastructure - światowy lider w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, pomaga sprostać tym wyzwaniom. Poprawiając jakość, dokładność i dostępność krytycznych informacji, nasze kompleksowe rozwiązania zwiększają efektywność i wydajność organizacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów inwestycji w IT.


Korzyści

Bezpieczeństwo publiczne
Globalny zasięg

Jesteśmy światowym liderem w tworzeniu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Dzięki szerokiemu zasięgowi nasi klienci korzystają z wiedzy, doświadczenia i najlepszych praktyk.

Bezpieczeństwo publiczne
Skuteczność

Dostarczamy skuteczne rozwiązania dla ponad 2500 instytucji bezpieczeństwa publicznego w 28 krajach.

Bezpieczeństwo publiczne
Innowacyjność

Jesteśmy pionierem w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla sektora bezpieczeństwa publicznego od ponad 25 lat. Szybko reagujemy na zmieniające się wymagania branży.


Policja
Obsługa incydentów, zwalczanie przestępczości i zwiększanie bezpieczeństwa publicznego.
Straż pożarna i ratownictwo
Szybka i skuteczna reakcja odpowiednich jednostek zadaniowych.
Szybka i skuteczna reakcja odpowiednich jednostek zadaniowych.
Ratownictwo medyczne
Szybka i efektywna reakcja, poprawa opieki nad pacjentem.
Działania zintegrowane
Poprawa współpracy, efektywności i bezpieczeństwa publicznego.
Ochrona infrastruktury krytycznej
Natychmiastowa i skuteczna reakcja na zagrożenia.
Major Events & Disaster Management
Coordinate, communicate, and adapt to rapidly changing events.