Transport

GeoMedia Transportation Manager
Przetwarzanie danych wykorzystywanych przez sieci transportowe.
Intergraph SafeHaul
Wydajne rozwiązanie do planowania trasy i sprawnego uzyskiwania pozwoleń dla transportu pojazdów ponadgabarytowych oraz dla firm przewozowych.