Zarządzanie kryzysowe

Intergraph InService
Szybkie i wydajne przywracanie zasilania.
Intergraph Damage Assessment
Optymalizacja przywracania usług sieciowych przy wykorzystaniu danych w czasie rzeczywistym.
Intergraph Outage Notifications
Szybkie i szczegółowe powiadamianie o przestojach i incydentach.
Intergraph Outage Analytics & Reporting
Większy dostęp do informacji operacyjnych w celu wizualizacji, analizy i zgłaszania incydentów.