Centra dyspozytorskie i komunikacja

Intergraph Computer-Aided Dispatch
Wiodące oprogramowanie do zarządzania incydentami.
Intergraph Security
Szybka i skuteczna identyfikacja, ocena i reakcja na zagrożenie.
Intergraph Planning & Response
Kompleksowe narzędzie wspomagające obsługę zdarzeń masowych.