GIS dla przedsiębiorstw sieciowych

Intergraph G/Technology
Planowanie, projektowanie, dokumentacja sieci oraz wykorzystywanie informacji.
Intergraph G/Technology Fiber Optic Works
Optymalizacja cyklu życia infrastruktury społecznej i zarządzania siecią światłowodową.
Intergraph NetWorks
Możliwość dostosowania modelu sieciowego przedsiębiorstwa dzięki funkcjonalnościom Intergraph G/Technology.
GTViewer
Mobilna aplikacja oparta na rozwiązaniu Intergraph G/Technology wspierająca prace w terenie.