Impressum

Właścicielem strony internetowej jest Hexagon Safety & Infrastructure z siedzibą w Hunstville (Alabama) w Stanach Zjednoczonych. Polską wersję językową obsługuje Intergraph Polska Sp. z o.o.

Intergraph Polska Sp. z o.o.

Siedziba firmy:
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 495 88 00
Fax: +48 22 495 88 01
E-mail: poland@intergraph.com
Strona internetowa: www.hexagonsafetyinfrastructure.com/pl-pl

KRS 0000086721, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 6 194 250,00 zł

NIP 521-012-04-86

REGON 012542602