Administracja publiczna

Wiarygodne dane, optymalne zasoby, ulepszone usługi i bardziej świadome decyzje.

badge.CaseStudy
Zapora i zbiornik Alqueva
Operator budowli hydrotechnicznych - EDIA - tworzy i zarządza danymi krytycznymi z punktu widzenia gospodarowania zasobami wody
W trosce o wiarygodność danych dotyczących infrastruktury, EDIA utworzyło centrum kompetencyjne odpowiedzialne za opracowanie wielofunkcyjnego systemu służącego do gromadzenia, przetwarzania i przekształcania źródłowych danych geodezyjnych w istotne informacje na temat zarządzania zasobami wodnymi.

Usługi publiczne dla obywateli są lepsze dzięki szerokim, wielofunkcyjnym technologiom geoprzestrzennym oraz dedykowanym systemom biznesowym i aplikacjom. W obu obszarach Hexagon Safety & Infrastructure jest pionierem i wspiera w nich sektor publiczny od ponad czterech dekad. Od czasu stworzenia naszego pierwszego systemu GIS, wdrożonego dla jednostek samorządu terytorialnego w 1974 r., współpracowaliśmy z władzami na wszystkich szczeblach w kilkudziesięciu krajach. Dostarczamy technologie zapewniające wsparcie dla kluczowych procesów administracyjnych - od geodezji i kartografii przez usługi komunalne do bezpieczeństwa publicznego. Nasze doświadczenie i technologie wykorzystywane są do dostarczania rozwiązań usprawniających złożone procesy,  poprawiających przepływ informacji oraz ułatwiających współpracę.


Korzyści

Rozwój

Tworzenie i przekazywanie wartościowych i bardziej aktualnych danych pobudza rozwój społeczny i gospodarczy.

Lepsza obsługa

Poprawa wydajności, rozbudowa infrastruktury i dostarczanie bardziej dostępnych i elastycznych usług po niższych kosztach.

Ochrona społeczeństwa

Lepsza współpraca i przepływ informacji, zoptymalizowana orientacja sytuacyjna, zaangażowanie opinii publicznej oraz łatwiejsze planowanie i reagowanie.


Roboty publiczne
Planowanie, utrzymanie i modernizacja infrastruktury publicznej.
Bezpieczeństwo narodowe
Zoptymalizowana współpraca, komunikacja, planowanie i działanie.
Kataster i nieruchomości
Koordynowanie, komunikacja i dostosowanie się do szybko zmieniającej się sytuacji.
Rolnictwo i leśnictwo
Monitorowanie działań, wspomaganie procesów oraz realizacja polityki rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.
Systemy Informacji Geograficznej
Tworzenie, utrzymanie i publikacja danych geoprzestrzennych dla konkretnych zadań i kompletnych procesów biznesowych.
Usługi cyfrowe
Spełnianie rosnących oczekiwań użytkowników online i obniżanie kosztów.