Jernbanesikkerhed

Registrer, vurder, reager og samarbejd for at beskytte kritisk infrastruktur

Vores og sikkerhedsløsninger hjælper operatører af passager- og fragtlinjer samt politiet med at forbedre hændelsesstyring, retshåndhævelse og sikkerhed. Ved at integrere og forbinde infrastruktur, aktiver og mennesker leverer vores løsninger komplette arbejdsprocesser til registrering, vurdering, reaktion og samarbejde omkring at forhindre og inddæmme hændelser.

Benefits