Gentænk samarbejde

Fremtiden for smart cities er samarbejde, der er forankret i forbundne datafællesskaber

HxGN Smart Cities


Ifølge FN's (FN) befolkningseksperter vil 2 ud af 3 personer bo i byområder i 2050, og IDC forudsiger, at i 2024 vil forbruget fra smart cities og lokalsamfund være på 203 mia. dollars med fokus på beredskab, borgerengagement og smart city-platforme.

En ægte smart city består af et økosystem, hvor alle deltagere – lige fra den private og offentlige sektor til NGO'er til borgere – drager fordel af og får udbytte af disse investeringer.

Et ægte samarbejde vil gå videre end den typiske koordinering og samle alle delene af dette økosystem. Byerne vil få en bredere fælles bevidsthed, som vil levere en mere omfattende kontekst til planer, lokaliteter, ressourcer, aktiver og handlinger for bedre at informere driftsarbejde og skabe grundlag for koordinering.


Benefits


Løsninger