Gentænk samarbejde

Fremtiden for smart cities er samarbejde, der er forankret i forbundne datafællesskaber

HxGN Smart Cities


Ifølge FN's (FN) befolkningseksperter vil 2 ud af 3 personer bo i byområder i 2050, og IDC forudsiger, at i 2024 vil forbruget fra smart cities og lokalsamfund være på 203 mia. dollars med fokus på beredskab, borgerengagement og smart city-platforme.

En ægte smart city består af et økosystem, hvor alle deltagere – lige fra den private og offentlige sektor til NGO'er til borgere – drager fordel af og får udbytte af disse investeringer.

Et ægte samarbejde vil gå videre end den typiske koordinering og samle alle delene af dette økosystem. Byerne vil få en bredere fælles bevidsthed, som vil levere en mere omfattende kontekst til planer, lokaliteter, ressourcer, aktiver og handlinger for bedre at informere driftsarbejde og skabe grundlag for koordinering.


Benefits


Forbedret sikkerhed

Beredskabstjenester i smart cities kan få situationsforståelse i realtid via nye teknologier, der trækker på omfattende data.

Øget effektivitet

Datadrevet beslutningstagning skaber grundlag for bedre planlægning, lavere omkostninger og bedre processer.

Aktivt engagement

Tilgængelige data og interaktion mellem den offentlige administration og dens borgere øger engagementet og livskvaliteten.

Stærkt økonomisk vækstpotentiale

Smart city-investeringer i et lokalsamfund påvirker sikkerheden, effektiviteten og væksten i erhvervslivet og skaber grundlag for yderligere økonomisk udvikling.

Hubs til avancerede tjenester

Godt implementerede, intelligente teknologier giver avancerede forsyningsydelser og kommunikationstjenester til borgerne.

Forbedret digital egenkapital

Et fokus på digital inklusion sikrer, at alle drager fordele af smart city-teknologier

Løsninger


De 4 grundpiller i en smart city

Smart cities trækker på en række tjenester, der arbejder ud fra et enkelt formål og fælles mål – med data som fundamentet.

HxGN Connect

Dette cloud-baserede SaaS-samarbejdsrum fører data og personer sammen i en konsolideret visning, der støtter fælles opmærksomhed, koordinering og handling.

EPB smart grid genererer 2,7 mia. USD i den første tiårsperiode

I 2021 dokumenterede en uafhængig undersøgelse af EPB's smart grid, at lokalsamfundet opnåede fordele på 2,7 mia. USD i løbet af forsyningsnettets første 10 år.

HxGN Connect

Dette cloud-baserede SaaS-samarbejdsrum fører data og personer sammen i en konsolideret visning, der støtter fælles opmærksomhed, koordinering og handling.