Safe Cities

Forbindelse, samarbejde og intelligente arbejdsgange.Sikkerheden i byer afhænger af flere tjenester, der hver især arbejder med helt særlige formål, som er baseret på fælles mål. På trods af dette er der ikke noget overordnet syn på risikosiden. Der findes ikke en enkelt ansvarlig myndighed eller koordineret finansiering, der dækker både offentlige tjenester, private tjenester og de forskellige offentlige myndigheder og organer. Denne mangel udfordrer byernes evne til at tackle grundlæggende sikkerhedsspørgsmål og skaber kløfter mellem forventningerne og den måde, hvorpå de enkelte organisationer drives og måles.

Hexagon hjælper byer med at blive mere sikre og robuste, så de bedre kan overvinde disse udfordringer. Vi leverer forbindelse mellem systemer, samarbejde mellem teams og større intelligens i driften, der fører til bæredygtige løsninger og mere ansvarlige tjenester.


Udfordringer


Løsninger