Safe Cities

Forbindelse, samarbejde og intelligente arbejdsgange.Safety in cities depends on multiple services working with singular purpose on common objectives. However, there is no overall view of risk, no single responsible authority, and no unified funding that spans across public and private sector services and levels of government. This failure compromises a city's ability to tackle fundamental safety issues and results in disconnects between expectations and how individual organizations operate and are measured.

Hexagon helpscities overcome these challenges to become safer and more resilient. We provide connectivity between systems, collaboration between teams, and greater intelligence in operations, which leads to sustainable solutions and more accountable services.


Udfordringer


Stigende behov

Selvom ressourcerne ikke nødvendigvis følger med, står beredskaber og myndigheder over for flere opkald, ændringer i omfanget af indsats samt flere og mere alvorlige begivenheder.

Større kompleksitet

Større befolkningstæthed, infrastruktur og tjenester der er gensidigt afhængige og større effekt af ulykker er alle komplekse risikofaktorer for byer og borgere.

Ændrede forventninger

Forventningerne til offentlige tjeneste er stigende, og evalueringerne bliver grundigere. Det kan ændre offentlighedens opfattelse af beredskabers og myndigheders berettigelse.

Løsninger


Bedre arbejdsgange

Ved at automatisere arbejdsgange og give mandskab adgang til de rette informationer og funktioner hjælper vi byer med at tilpasse ressourcerne til de stigende krav.

Mere samarbejde

Ved at dele værktøjer og informationer kan myndigheder dække operative tomrum, arbejde sammen med et fælles formål og forbedre sikkerheden ved at koordinere aktiviteter.

Øget engagement

Med interaktive værktøjer, kontekstbaseret information samt monitorering og rapportering af indsats hjælper vi byer med at modernisere deres tjenester og involvere interessenter.

Safe City-løsningsstruktur

Fleksibel implementering i byens IT-infrastruktur

Safe City-kompetence

Missionskritiske komponenter der fremmer urban kompetence

Safe City-resultater

Forbedrede arbejdsgange, mere samarbejde, øget engagement

Unique Ways to Solving Complex Safe City Problems

In this IDC white paper, industry expert Alison Brooks discusses how cities can address complex operational, technical, and financial challenges.