Safe Cities

Forbindelse, samarbejde og intelligente arbejdsgange.

video thumbnail
 
 
 

 

Sikkerheden i byer afhænger af flere tjenester, der hver især arbejder med helt særlige formål, som er baseret på fælles mål. På trods af dette er der ikke noget overordnet syn på risikosiden. Der findes ikke en enkelt ansvarlig myndighed eller koordineret finansiering, der dækker både offentlige tjenester, private tjenester og de forskellige offentlige myndigheder og organer. Denne mangel udfordrer byernes evne til at tackle grundlæggende sikkerhedsspørgsmål og skaber kløfter mellem forventningerne og den måde, hvorpå de enkelte organisationer drives og måles.

Hexagon hjælper byer med at blive mere sikre og robuste, så de bedre kan overvinde disse udfordringer. Vi leverer forbindelse mellem systemer, samarbejde mellem teams og større intelligens i driften, der fører til bæredygtige løsninger og mere ansvarlige tjenester.


Udfordringer


Stigende behov

Selvom ressourcerne ikke nødvendigvis følger med, står beredskaber og myndigheder over for flere opkald, ændringer i omfanget af indsats samt flere og mere alvorlige begivenheder.

Større kompleksitet

Større befolkningstæthed, infrastruktur og tjenester der er gensidigt afhængige og større effekt af ulykker er alle komplekse risikofaktorer for byer og borgere.

Ændrede forventninger

Forventningerne til offentlige tjeneste er stigende, og evalueringerne bliver grundigere. Det kan ændre offentlighedens opfattelse af beredskabers og myndigheders berettigelse.

Løsninger


Bedre arbejdsgange

Ved at automatisere arbejdsgange og give mandskab adgang til de rette informationer og funktioner hjælper vi byer med at tilpasse ressourcerne til de stigende krav.

Mere samarbejde

Ved at dele værktøjer og informationer kan myndigheder dække operative tomrum, arbejde sammen med et fælles formål og forbedre sikkerheden ved at koordinere aktiviteter.

Øget engagement

Med interaktive værktøjer, kontekstbaseret information samt monitorering og rapportering af indsats hjælper vi byer med at modernisere deres tjenester og involvere interessenter.

Safe City-løsningsstruktur

Fleksibel implementering i byens IT-infrastruktur

Safe City-kompetence

Missionskritiske komponenter der fremmer urban kompetence

Safe City-resultater

Forbedrede arbejdsgange, mere samarbejde, øget engagement