Håndtering af større begivenheder og katastrofeberedskab

Koordiner, kommuniker og hurtig tilpasning til hurtigt eskalerende begivenheder

German Police Agencies Use Incident Management for G7 Summit

To support the security and public safety requirements of the G7 summit, the Bavarian State Police and German Federal Police deployed a computer-aided dispatch and major event management solution to coordinate response efforts.


Learn More

Seven Summit in Elmau

Naturkatastrofer, højtprofilerede sportsbegivenheder og større politiske arrangementer er kendetegnet ved høj kompleksitet, og de skaber alle særlige behov for information og styring, der går langt ud over de daglige aktiviteter. De mange forskellige organisationer, der er involveret, skaber særlige udfordringer i forbindelse med koordinering af ressourcerne for at opnå sikker og effektiv afvikling. Vores løsninger hjælper disse organisationer med at dele tidssvarende og pålidelige oplysninger samt levere kommunikation, der er klar og entydig for alle. Hermed sikres evnen til at tilpasse sig efter de hurtigt skiftende situationer på stedet.

Fordele