Safe Cities

Forbindelse, samarbejde og intelligente arbejdsgange.

 


Sikre byer er afhængige af mange tjenester, der arbejder mod fælles mål. Der findes dog ikke nogen overordnet risikooversigt, en ansvarshavende myndighed eller samlet finansiering på tværs af den offentlige og private sektor og forskellige beslutningsniveauer. Det gør det sværere for byer at håndtere grundlæggende sikkerhedsudfordringer og skaber et misforhold mellem forventningerne til, hvordan de enkelte instanser arbejder og måles på deres indsats.

Hexagon hjælper byer med at overkomme disse udfordringer og blive sikrere og mere modstandsdygtige. Vi skaber forbindelse mellem systemer, samarbejde mellem organisationer og mere intelligente arbejdsgange, så vi får bæredygtige løsninger og mere pålidelige tjenester.


Udfordringer

Beredskab og sikkerhed
Stigende behov

Selvom ressourcerne ikke nødvendigvis følger med, står beredskaber og myndigheder over for flere opkald, ændringer i omfanget af indsats samt flere og mere alvorlige begivenheder.

Beredskab og sikkerhed
Større kompleksitet

Større befolkningstæthed, infrastruktur og tjenester der er gensidigt afhængige og større effekt af ulykker er alle komplekse risikofaktorer for byer og borgere.

Beredskab og sikkerhed
Ændrede forventninger

Forventningerne til offentlige tjeneste er stigende, og evalueringerne bliver grundigere. Det kan ændre offentlighedens opfattelse af beredskabers og myndigheders berettigelse.


Løsninger

Teknologi
Bedre arbejdsgange

Ved at automatisere arbejdsgange og give mandskab adgang til de rette informationer og funktioner hjælper vi byer med at tilpasse ressourcerne til de stigende krav.

Teknologi
Mere samarbejde

Ved at dele værktøjer og informationer kan myndigheder dække operative tomrum, arbejde sammen med et fælles formål og forbedre sikkerheden ved at koordinere aktiviteter.

Teknologi
Øget engagement

Med interaktive værktøjer, kontekstbaseret information samt monitorering og rapportering af indsats hjælper vi byer med at modernisere deres tjenester og involvere interessenter.


Safe City-løsningsstruktur
Fleksibel implementering i byens IT-infrastruktur
Safe City-kompetence
Missionskritiske komponenter der fremmer urban kompetence
Safe City-resultater
Forbedrede arbejdsgange, mere samarbejde, øget engagement