Intergraph G/Technology Plus

Få mere ud af Intergraph G/Technology med danske udvidelser.

Intergraph G/Technology Plus - danske udvidelser til G/Technology

Vi ved, at danske forsyninger har særlige krav til deres ledningsregistrering. Derfor har vi i samarbejde med vores kunder udviklet en pakke af udvidelser specifikt til det danske marked.

Med G/Technology Plus kan du bl.a. arbejde med og transformere danske kortprojektioner som fx System-34, opdatere typekoder under hensyntagen til de danske datamodeller som fx DANVAND eller DANDAS, indlæse landmålings- og GPS-data, søge i danske adresser, plotte præcis samme projektområde igennem hele projektet med serieplot og meget mere.

Læs mere om alle G/Technology Plus-funktionerne i produktbladet.


Fordele


Fælles udvikling

Plus-pakken er udviklet og udvikles stadig i samarbejde med danske forsyninger specifikt til det danske marked og de danske datamodeller.

Øget værdi

Funktioner som danske adresser, KMS Transformation, Feature transition, Kaskadeslet og katalog explorer øger værdien af jeres G/Technology-installation.

Favner alle forsyningsarter

Plus-pakken virker på tværs af forsyningsarter og leverer værdi, uanset om man arbejder med Vand, Spildevand, El, Gas, Varme eller en kombination.


Products & Capabilities


Intergraph G/Technology

Planlægning, design og dokumentation af jeres netværk omsat til brugbar information.

Intergraph ForsyningsPortal

Med ForsyningsPortalen får du enkel, hurtig og brugervenlig online-adgang til forsyningens ledningsdata.

Intergraph Driftsforstyrrelser

Planlæg, udfør og analysér planlagte og akutte driftsforstyrrelser.