Intergraph G/Technology Plus

Få mere ud af Intergraph G/Technology med danske udvidelser.

Intergraph G/Technology Plus - danske udvidelser til G/Technology

Vi ved, at danske forsyninger har særlige krav til deres ledningsregistrering. Derfor har vi i samarbejde med vores kunder udviklet en pakke af udvidelser specifikt til det danske marked.

Med G/Technology Plus kan du bl.a. arbejde med og transformere danske kortprojektioner som fx System-34, opdatere typekoder under hensyntagen til de danske datamodeller som fx DANVAND eller DANDAS, indlæse landmålings- og GPS-data, søge i danske adresser, plotte præcis samme projektområde igennem hele projektet med serieplot og meget mere.

Læs mere om alle G/Technology Plus-funktionerne i produktbladet.


FordeleProducts & Capabilities