Intergraph G/Technology

Planlægning, design og dokumentation af jeres netværk omsat til brugbar information.

A maintenance worker fixes power lines using G/Technology

Intergraph G/Technology giver ledningsejere overblik over ledningsnettet i et samlet og pålideligt system. Høj kvalitet, præcision og aktualitet i data sikres gennem intelligente, regelbaserede værktøjer, der strømliner processerne for design, projektering og dokumentation af netværket.

G/Technologys åbne og fleksible arkitektur gør det nemt at samle alle ledningsdata i ét system, der samtidig er tæt integreret med forretningens øvrige funktioner, så I kan opnå konsistens og bruge færre ressourcer.

G/Technologys åbne arkitektur gør det muligt at skræddersy løsninger til det danske marked, og løsningen tilpasses løbende for at imødekomme nye behov, nye datamodeller og skiftende lovgivning.


Fordele


Danske Brancheløsninger