HxGN® NetWorks Core | Mobile

HxGN® NetWorks Core | Mobile er den nye mobile GIS-løsning, fuldt integreret i G/Technology® Suite. Løsningen er mobil og indeholder en intuitiv GIS-grænseflade, der gør det muligt for dig at gennemgå dine aktiver online eller offline.

Hos typiske forsyningsselskaber arbejder to tredjedele af virksomhedens medarbejdere i marken. Derfor kan man opnå betydelige muligheder for produktivitetsforbedring og omkostningsreduktion ved at give brugere fjernadgang til essentielle virksomhedsapplikationer. Når systemerne kan bruges på de nyeste enheder på markedet, kan man som forsyningsvirksomhed forbedre sin evne til at opfylde kundernes behov og sikre en stabil forsyning.

HxGN NetWorks Core | Mobile er en app, der forbinder tablets og smartphones med Hexagons G/Technology-systemer. Den giver mobile brugere mulighed for at se, søge og foretage sporing i netværksmodellen og fremhæve, redigere og registrere en digital rundtur i frakoblet tilstand. Desuden er løsningen tilstrækkeligt enkel til, at underleverandører kan bruge den.

Hexagon giver forsyningsselskaber mulighed for at:

  • Bruge data direkte, hvor der er behov for det
  • Supplere med baggrundsoplysninger for bedre at forstå sammenhænge
  • Vise hele arbejdsprocessen fra planlægning og design til drift, aktivstyring og nye tjenester

Mobile enheder er afgørende for forsyningsselskaber for at:

  • Beskytte mandskab, aktiver, tjenesteydelser og offentligheden
  • Øge effektiviteten
  • Gøre det muligt for medarbejderne at træffe de rigtige beslutninger i marken på grundlag af nøjagtige, opdaterede oplysninger

HxGN NetWorks Core | Mobile revolutionerer feltarbejdet ved at:

  • Øge situationsforståelse
  • Sammenkæde arbejdsprocesser mellem kontoret og marken
  • Give øjeblikkelig adgang til relevante, pålidelige data – selv når netværksforbindelserne svigter – direkte hvor der er behov for det


Benefits


Key Features