Intergraph G/Technology Fiber Optic Works

Tag hånd om hele livscyklussen for jeres fibernetværk.

Vibrant closeup of fiber optics

Intergraph G/Technology Fiber Optic Works er avanceret GIS til telekommunikation, der ved hjælp af geobaseret information og funktionalitet hjælper jer med at at kontrollere jeres fibernetværks livscyklus - fra design og konstruktion til vedligehold og drift på tværs af organisationen.

Planlæg, forbind og udrul fibernetværk med fuld understøttelse af tracing, fejlanalyse og redundans. I kan administrere og tracke projekter, udstyr og forbindelser, og integrationer til andre systemer hjælper jer med at administrere hele netværkets livscyklus.

Netværksmodellen leveres klar til brug og understøtter ISS/NRM-integration.


Fordele


Optimer ressourcer og ROI

Optimer jeres nuværende kapacitet og gør forbindelser hurtigere klar til markedet.

Bedre integration

Integrer OPS- og ISP-data og -processer med integration til administrationssystem til netværksressourcer.

Simplere udrulning

Udrul en prækonfigureret datamodel for telekommunikation og brug færre kræfter på implementering og fremtidig opgradering.


Capabilities


Intergraph G/Technology

Planlægning, design og dokumentation af jeres netværk omsat til brugbar information.

GTechnology Plus

Få mest muligt ud af Intergraph G/Technology med udvidelser udviklet specifikt til den danske forsyningssektor.

Virgin Media

Virgin Media bruger et GIS-baseret system til at strømline drift og modernisering af selskabets aktiver og udvide deres fiberbaserede tjenester.

We are impressed by the capabilities and functionalities of the Fiber Optic Works environment. Using [Hexagon's] FOW, Retelit will improve the planning and deployment of the fiber optic network.

Vladimiro Rinaldi

Operations Director, Retelit S.p.A.