Gør rapportering om offentlig sikkerhed og beslutningstagning hurtigere, nemmere og mere tilgængelig

HxGN OnCall Analystics produkter gør det muligt for politi, brandvæsen, redningstjenester og kontrolcentre at visualisere og analysere kontrolcenterdata med henblik på bevisbaseret rapportering, analyse og kommunikation.

HxGN OnCall Analytics Suite

Omsæt viden til handling. HxGN OnCall Analytics hjælper myndigheder og beredskaber med at overkomme udfordringerne med rå, fragmenterede, ufuldstændig eller forkerte data, ved at omdanne dem til brugbare rapporter. Ved hjælp af dette, kan myndigheder og beredskaber se deres data på nye måder, for bedre at vurdere deres egne præstationer, fordele ressourcer og forbedre driften.

 

Som en installationsklar løsning, tilbyder HxGN OnCall Analytics dit beredskab:

  • Omfattende og forrektningsklar data
  • Lavere analytiske omkostninger og færre forsinkelser 
  • Forudkonfigurerede og brugerdefinerede rapporter og betjeningspaneler
  • Rumlige analyser samt afspilninger
  • Et data warehouse med mange datakilder
  • Nem tilpasning og opsætning
  • Placering enten på egne servere eller i skyen

Den brugervenlige datavisualisering og analysesoftwarepakke giver brugerne i hele beredskabet mulighed for at løse komplekse problemstillinger og skabe bedre beslutningsgrundlag.


Fordele


Sætter værdibar data fri

Omdanner komplekse data til brugbare rapporter og betjeningspaneler, som jeres beredskab kan udforske, analysere, tilpasse og dele, for bedre beslutningstagning og analyse.

Styrker beredskabs-personalet

Udnyt interaktivt, klargjort indhold, der gør det muligt for flere medarbejdere at køre rapporter og foretage analyser, der giver større indsigt og værdi.

Skaber sikkerhed og gennemsigtighed

Del let-forståelige rapporter og analyser for at øge offentlighedens tillid, fjerne misforståelser, demonstrere overholdelse og begrunde finansiering.

Kunder


Politi og ordensmagt

Giver politi mulighed for at benytte data som bruger real-tid og historiske data til overvågning af direkte events, justering af ressourcer til efterspørgsel, og levering af styring og overvågning.

Brand- og redningsvæsen

Tilbyder brand- og redningsvæsen rapporterings- og analyseværktøjer til at opfylde responstidsmål og oplyse budget-, personale-, udstyrs- og stationsbehov.

Ambulancer og redningspersonel

Forsyner ambulancer og redningspersonel med indberetningsforløb for opkald og distribution, for at optimere responstid, reducere operatørens arbejdsbyrder og bedre justere ressourcerne til efterspørgsel.

Alberta Health Services

Alberta Health Services uses Hexagon's business intelligence software to unify data, reduce reporting times, and improve reporting quality.