Computerstøttet disponeringssoftware til nød- og katastrofetjenester

HxGN OnCall Dispatch-pakken giver kontrolrummene hos politi, brand og redningstjenester bedre muligheder for at kunne levere den nødvendige service i forbindelse med ulykker og katastrofer

HxGN OnCall Dispatch Suite

HxGN OnCall Dispatch-pakken leverer webbaseret nød- og opgavestyringsfunktioner til alarmcentral, kontrolrum og enheder i marken. Løsningen kan implementeres som Software as a Service (SaaS) i Skyen eller på egen infrastruktur. 

HxGN OnCall Dispatch hjælper nødtjenester på de følgende måder:

  • Forbedre den daglige drift for medarbejderne i kontrolrummet
  • Øget situationsoverblik og koordinering
  • Effektiv kontaktstyring
  • Forøge samarbejde mellem beredskaberne
  • Rapportering, gennemsigtighed og ansvar
  • Forbedre service til befolkningen

Fordele


Mere fleksibelt og lavere udgifter

Nemt at administrere og vedligeholde og kan hurtigt tilpasses skiftende krav og teknologier.

Transformativ brugeroplevelse

Forbedrer alarmcentralers modtagelse og afsendelsesydeevne og produktivitet gennem optimerede grænseflader, arbejdsgange og andre dynamiske brugeroplevelsesdesigns (UX).

Bedre koordination og samarbejde

Giver mere effektive svar, øget kapacitet og forbedret koordinering ved at forbinde brugere på tværs af flere beredskaber og beslutningsniveauer.

 

Kunder


Politi og ordensmagt

Giver politiet værktøjer til at forbedre hændelsesstyring, øge effektiviteten og udnytte ressourcer, hvor de er mest nødvendige.

Brand- og redningspersonel

Forbedrer alarmcentralers modtagelse og afsendelsesydeevne og produktivitet gennem optimerede grænseflader, arbejdsgange og andre dynamiske brugeroplevelsesdesigns (UX).

Opkaldscentre

Giver nødopkaldsmodtagere og afsendere en transformativ brugeroplevelse, som øger klarheden, giver bedre indsigt og strømliner arbejdsgange.

HxGN OnCall Dispatch | Smart Advisor

Opdag komplekse nødsituationer tidligere med Smart Advisor, assisterende AI til offentlige beredskaber.

HxGN OnCall Security | Guardian

En næste generations PSIM-løsning til overvågning, styring og reaktion på realtidsbegivenheder.

HxGN OnCall Planning & Response

Webbaseret app til håndtering af større hændelser og begivenheder, der integrerer og koordinerer ressourcer, procedurer og kommunikation til sikker og effektiv handling.