Ægte samarbejde i et cloudbaseret arbejdsrum

HxGN Connect gør det muligt for organisationer, byer og regioner at dele deres data og handle på dem i et sikkert miljø ved at skalere og forbinde lokalsamfundene og give aktører adgang til forskellige data fra den oprindelige kilde.

HxGN Connect


HxGN Connect er et cloudbaseret SaaS-samarbejdsrum, der fører data og personer sammen i en konsolideret visning, der støtter fælles opmærksomhed, samarbejde og handling.

Det gør det muligt at dele information på en ansvarlig måde og koordinere indsatser baseret på forskellige typer af data, herunder aktiver, hændelser og begivenheder, enheder, kameraer, alarmer og meget mere.

HxGN Connect supplerer organisationens eksisterende systemer og leverer et mere omfattende, samlet overblik over informationen med indbyggede meddelelses- og opgavefunktioner, der støtter både uplanlagte, ad hoc-aktiviteter og det løbende, strukturerede samarbejde i hverdagen.

Forbind og opdater data, send meddelelser, tildel opgaver til brugere, og nedbryd barriererne mellem afdelinger, organisationer, byer og regioner.


Fordele


Vigtige funktioner