Intergraph G/LER Plot

Effektiv håndtering af henvendelser fra LER.DK

Intergraph G/LER Plot til håndtering af graveforespørgsler fra LER.DK

Intergraph G/LER Plot sørger for at modtage og håndtere ledningsforespørgsler fra webservicen www.ler.dk. Op til 100% af henvendelserne kan håndteres automatisk af G/LER Plot afhængig af opsætningen.

Intergraph G/LER Plot anvendes også til formidling af kort og CAD/GIS-data fra Intergraph ForsyningsPortal. I administrationsmodulet kan brugeren nemt skelne mellem LER.DK-henvendelser og henvendelser fra forsyningens egen portal.


Fordele

GIS og Ledningsregistrering
Tidsbesparende

Op mod 100% af henvendelserne fra LER.DK kan håndteres automatisk og spare medarbejderne for en masse arbejdstid.

GIS og Ledningsregistrering
Logning

Forespørgsler og leveret information logges i GIS-databasen og kan genfindes ved tvivlsspørgsmål.

GIS og Ledningsregistrering
Overblik

I får et klart overblik over graveaktivitet i forsyningsområdet inden for en given periode.


Frmhævet Funktionalitet

G/LER Plot Servermodul

G/LER Plot Servermodulet henter og behandler automatisk forespørgsler hos LER.DK baseret på forsyningens digitale signatur.

G/LER Adminmodulet

Adminmodulet er et program til forsyningens sagsbehandlere, som giver adgang til den fremsendte information og til behandling af forespørgsler, som er sendt til manuel behandling.

Konfigureringsmuligheder

Servermodulet kan konfigureres, så en lang række opgaver håndteres automatisk. Det gælder fx standardtekster, kort og dokumentationstyper til besvarelser af henvendelser, videresendelse af henvendelser der skal håndteres manuelt, fremsendelse af boreprofiler m.m.

Manuel behandling

I adminmodulet kan man arbejde manuelt med forespørgsler ved fx at tilføje beskeder, filer eller kort til besvarelsen. Man kan genfinde tidligere besvarelser og fremsendte kort/data ud fra forespørgslens afsender, dato, LER-id osv og genfremsende - evt. med nye data - med et enkelt klik.

Intergraph ForsyningsPortal

G/LER Plot kan også bruges til at formidle kort og CAD/GIS-data fra Intergraph ForsyningsPortal. I adminmodulet kan man give fx i forvejen kendte LER.DK-graveaktører adgang til ForsyningsPortalen.


Intergraph G/Varme
Intergraph G/Varme er en brancheløsning til danske fjernvarmeforsyninger.
Intergraph G/Eldk
Intergraph G/Eldk er en brancheløsning til danske elforsyninger, der baserer sig på danske databaseskabeloner.
Intergraph G/DANVAND
Intergraph G/DANVAND er en brancheløsning til danske vandforsyninger med fuld understøttelse af DANVAs seneste DANVAND-datamodel.